Akcie

 
Dňa 18.1.2013 sme si v obci Vyšný Žipov pripomenuli 68. výročie oslobodenia našej obce a pri tejto príležitosti sa znovu vyvesila pamätná tabuľa na budovu zdravotného strediska.

 
Hudákuv klin vo Vyšnom Žipove:)

Obecný úrad Vyšný Žipov spoločne s Dozorným výborom Coop Jednoty s.d. Vyšný Žipov ešte 24.7.2011 plánovali športovo-zábavný deň v prírode tzv. „Hudákuv klin“. Kvôli nepriaznivému počasiu v tomto období sa túto akciu podarilo usporiadať až 6.8.2011 s pomerne veľkým úspechom. Keďže tento deň sa javil slnečný už od rána, tak aj väčšina našich spoluobčanov ho strávila prevažne pri práci doma. Potešilo nás však, že nezabudli ani na zábavu a krásne sobotné popoludnie prišli spoločne stráviť do prírody. Hlavný program začal pred obedom otvorením už XIX. ročníka športovo-zábavného dňa „Hudákuv klin“, predtým nazývaného „Kadlub“. Starosta obce privítal hostí a všetkých prítomných a spoločne so zakladateľom tejto myšlienky a predsedom Dozorného výboru Coop Jednoty p. Jánom Hudákom, po krátkom príhovore z histórie, slávnostne zapálili vatru. Program pokračoval rôznymi športovými disciplínami – začal behom po vytýčenej trase pre deti z materskej škôlky ako aj dorast a následne pre nich pani riaditeľka MŠ p. Mattová pripravila kopec netradičných súťaží, v ktorých padali skvelé rekordy. Za tieto výkony boli deti patrične odmenené. Po vyčerpávajúcich súťažiach pre deti sa účastníci akcie posilnili pripraveným gulášom ako aj ponúkanými dobrotami v skvelom bufete a výčape piva. Pre deti boli v ponuke cukrová vata, nanuky. Program mal pokračovať minifutbalom a inými súťažiami pre dospelých, lenže naši dospelí na to neboli ešte „kondične“ pripravení,takže pokračoval prvým kolom vystúpenia speváckej skupiny „Vederko“ z Čierneho nad Topľou. Okolo 16.30 hod. konečne začali súťaže dospelých, ktorej hlavnou disciplínou bol zimno-letný biatlon so skvelými výkonmi súťažiacich na bežkách a pri streľbe. Po krátkom kultúrnom programe sa začala losovať tombola. Vyše 400 účastníkov čakalo na svoje ceny, pričom zo 70 cien najcennejšie, farebný televízor, putoval do obce Petkovce, druhú cenu, satelitný komplet a hlavnú cenu vyhliadkový let ponad obec vyhrali občania z našej obce. Všetkým výhercom tomboly blahoželáme. Záver programu ukončilo „Vederko“, ako aj všetci, ktorí mali chuť sa zabávať a zaspievať si do neskorých večerných hodín. Počas celého dňa nielen deti, ale aj dospelí mohli vidieť ukážky airsoftu, a za dozoru členov Občianskeho združenia AŠK Vranov nad Topľou si predvádzané zbrane mohli aj vyskúšať. Programom nás sprevádzal DJ Mayky Mayk. Na záver by som chcel poďakovať všetkým sponzorom, organizátorom ako aj všetkým účastníkom tohto podujatia, ktorí verím že príjemne strávili sobotné popoludnie, a teším sa na ďalší jubilejný XX. ročník.

S pozdravom starosta Miroslav Ondič


Fotogaléria: viac fotiek na fotogalerií.

 

Súťaž detí