Kontakt

Toto webové sídlo www.vysnyzipov.ocu.sk spravuje Obec Vyšný Žipov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

 

Obecný úrad
Obec Vyšný Žipov 83
094 33 Vyšný Žipov

 

IČO: 00332950

 

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Vranovský
Počet obyvateľov: 1 216
Rozloha: 933 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1363

 

Všeobecné informácie:ocu.vysny.zipov@mail.t-com.sk
Podateľňa: ocu.vysny.zipov@mail.t-com.sk
Starosta Mgr. Miroslav Ondič, starosta.v.zipov@gmail.com, mobil: 00421 918 383 487
Informácie o napĺňaní webového sídla: ocu.vysny.zipov@mail.t-com.sk

Sekretariát: Balogová Emília

Tel: 00421 57 449 11 13, Email: ocu.vysny.zipov@mail.t-com.sk

Kompetencie:

Obec Vyšný Žipov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Vyšný Žipov je zriadený na Obecnom úrade v Skrabskom.

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30
12:30 - 15:30

aktualizované 18.3.2010

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk