Materská škola

 

Materská škola vo Vyšnom Žipove bola založená v školskom roku 1961-1962. Zriadila ju p. Anna Pankuchová. Prvý rok bola iba jednotriedka a potom bola zriadená aj druhá trieda.


Vedenie škôlky:

Renáta Mattová - riaditeľka

Mgr. Lenka Chovanová - učiteľka

Anna Chmeľovská - učiteľka


Dňa 30. januára 1968 bola MŠ premiestnená do osvetovej besedy, nakoľko sa začalo s rekonštrukciou budovy. Hneď po premiestnení bola zrušená jedna trieda. Dňa 21. júna 1971 bola zriadená aj druhá trieda, na ktorú bola pridelená sudr. učit. Košťová.

 

Zoznam učiteliek, ktoré sa vystriedali na pôde MŠ:

Anna Honzová, Mária Vojteková, Eva Tomoščíková, Mária Pojtašová, Viera Tobiašová, Helena Danková, Mária Vaľková, Cecília Hurojtová, Mária Tauintová, Mária Boberová, Anna Košťová, Anna Benčová, Mária Molitorisová, Margita Maťašovská, Mária Dziváková, Anna Brussová, Anna Sciranková, Ľudmila Hrušková, Andrea Hricová, Daniela Katicová, Daniela Džamová, Katarína Ocilková, Mária Kubáková.

 

Zoznam riaditeliek od 1966:

Anna Pankuchová 1966-1970

Žofia Mattová 1970-1982

Helena Doľacká 1982-1991

                         1996-1997

Anna Chmeľovská 1991-1996

Mária Bublová 1997-2002

Renáta Mattová 2002-2012

 

Prevádzka: 7.00 - 16. 00

Konzultačné hodiny : párny týždeň 11.00 - 12.30

                                 nepárny týždeň 10.30 - 12.00

Telefón: 057/4491265