Šport

Pozvánka na 4 ročník futbalového turnaja

 

Stolní tenisti z Vyšného Žipova opäť úspešní na krajskom kole

V dňoch 18. a 19. februára 2014 sa v mestskej športovej hale v Kežmarku konalo krajské kolo stolnotenisového turnaja družstiev žiakov a žiačok základných škôl Prešovského kraja.

Turnaja sa zúčastnilo desať družstiev dievčat a jedenásť družstiev chlapcov. Žiaci z Vyšného Žipova suverénne postúpili z okresného kola v oboch kategóriách. Darilo sa im aj v Kežmarku. Dievčatá v zložení Ivana Hudáková,  Pavla Jakubčínová a  Sabína Mihalčínová vyhrali svoju kategóriu už druhý krát za sebou ako nová nástupnická generácia. Dievčatá pokračujú v tradícií odchovaných žiačok, ktoré reprezentovali školu aj na celoslovenských súťažiach. Stolných tenistov výrazne podporuje aj obec. Starosta obce Mgr. Miroslav Ondič  ich na turnaji pravidelne, spolu s ich učiteľom a zároveň trénerom Mgr. Jánom Strakom sprevádza, a preto aj vďaka tejto podpore dosahujú vynikajúce výsledky. Dievčatá sa už po tretí krát  zúčastnia celoslovenského kola.     

            Družstvo chlapcov v zložení Michal Fečo, Samuel Fečo, Michal Oráč a Kamil Paľko   boli taktiež úspešní, keď skončili na druhom mieste. Chlapci boli oslabení o nášho najlepšieho stolného tenistu Daniela Oráča, ktorý prestúpil na športovú školu do Nitry.       

Aj touto cestou chceme poďakovať dlhoročnému trénerovi a učiteľovi Mgr. Jánovi Strakovi za obetavú prácu a žiakom za reprezentovanie našej školy ako aj obce Vyšný Žipov. Dievčatám chceme zapriať na celoslovenskej súťaži veľa úspechov.